Onze visie

Visie en streven

Elk kind komt met een initiatief in de wereld. Dat initiatief bestaat uit gaven en opgaven die hij of zij tot ontwikkeling en uitdrukking wil brengen. Elk kind wil iets nieuws ontwikkelen, voor zichzelf en de wereld. Om dat te (gaan) kunnen leert hij of zij elke dag, vanuit zichzelf. Wij zien dat veel kinderen in deze tijd steeds duidelijker aangeven in woorden en in gedrag wat ze ten diepste bezig houdt of (niet) willen leren. Ze hebben vaak ook al veel meer bewustzijn en vragen over het leven en ook over hoe mensen zich tot elkaar verhouden.

Foto 19 02 18 23 39 19 (6) Resultaat

Om ruimte te maken voor de gaven en opgaven van het kind, is onze Oosterwoldschool Sofia bedoeld. We sturen daarom niet hoofdzakelijk aan op prestaties en resultaten en werken niet met vaste methodes. Essentieel voor onze school is juist het sociale werk met elkaar: dat er vertrouwen ontstaat tussen leerling, leerkracht en ouders, dat er wederkerig respect kan groeien tussen de leerlingen onderling, zodat de kinderen en de leerkracht, maar ook de ouders, zichzelf en elkaar kunnen leren zien in datgene wat ieder met zich meebrengt als mens. Dit vormt de bodem voor alle verdere leer- en ontwikkelingsprocessen.

We zien dat niet alleen de kinderen hier om vragen, maar ook de maatschappij als geheel. Onze huidige en toekomstige pluriforme en mondiale samenleving vraagt om nieuwe sociale verhoudingen, waarin oprechte interesse in elkaar als mens vanzelfsprekend wordt. Vruchtbaar samen kunnen werken vanuit inzicht in de eigen (op)gaven en die van de ander is daarbij een onmisbare vaardigheid.

Met ons schoolinitiatief willen wij een bedding vormen voor de kinderen van deze tijd om zich in hun eigen tempo, met de volle inzet van hun meegebrachte potentieel vrij en onbelemmerd te kunnen ontplooien. Daarmee wordt de basis gelegd voor gezonde, vrije, verantwoordelijke en in zichzelf gegronde mensen die initiatiefrijk, creatief en vernieuwend hun individuele bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

 

WP 20180111 11 33 13 Pro