Vaststellen ouderbijdrage

Waarom de ouderbijdrage?

Omdat de school geen financiering krijgt van de overheid, doen we heel veel op vrijwillige basis en moeten daarnaast op eigen wijze inkomsten genereren om de school te laten draaien. Op dit moment halen we die inkomsten voor een klein gedeelte uit schenkgeld en voor een groot gedeelte uit de ouderbijdrage.

Werkwijze ‘gedragen besluitvorming’ in het kort

1.     Ouders en school geven inzicht in de actuele eigen financiële situatie.

2.     Ouders en school bedenken  tijdens een gesprek gezamenlijk uiteenlopende  scenario’s voor een mogelijke ouderbijdrage. Hierbij wordt eenieder uitgenodigd om out of the box te denken en ook extreme uitersten in kaart te brengen.

3.     Samen wordt er toegewerkt naar één scenario en een gezamenlijk gedragen besluit: een ouderbijdrage  waar zowel ouders als school JA tegen kunnen zeggen.

Uitgangspunt:

·      zowel de school als het gezin moeten financieel gezond blijven

Ontstaan werkwijze

Het eerste jaar zijn we begonnen met  een vast bedrag  per maand per kind en ondertussen hebben we onderzocht welke manier van vaststellen van de ouderbijdrage bij onze school past. De uitkomst daarvan is dat we de bijdrage in een persoonlijk gesprek willen vaststellen, zoekend naar een gedragen besluit.  Dit hebben we gedaan omdat we met deze werkwijze:

1.     de toegankelijkheid vergroten voor minder bedeelden;

2.     recht doen aan de diversiteit van financiële situaties, inclusief die van de school;

3.     bewustzijn creëren van zowel de eigen financiële situatie als die van de school.