Oosterwoldschool Sofia

Laten we een plek creëren waar de kinderen thuis kunnen komen. Een school waar kinderen naar eigen aard en opgave kunnen ontwikkelen, initiatief kunnen ontplooien en zich hun plek kunnen verwerven in de wereld.

De Oosterwoldschool Sofia is een kleinschalige particuliere school op antroposofische grondslag. Zij is in september 2017 gestart met een kleuterklas en eerste klas op de tijdelijke locatie aan de Emile Durkheimweg 169 in Almere Oosterwold. Het aantal leerlingen is in het eerste jaar gegroeid van vijf naar tien (acht kleuters, twee eersteklas leerlingen) en de school heeft zich mogen verheugen over de komst van een nieuwe leerkracht voor de eerste klas.

De initiatiefgemeenschap bestaande uit ouders en leerkrachten heeft de start van de school mogelijk gemaakt en draagt ook nu nog de schoolorganisatie en de verdere ontwikkeling daarvan.

De Oosterwoldschool Sofia verzorgt vooralsnog basisonderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Haar streven is om uit te groeien tot een volwaardige, kleinschalige basisschool. Ook leeft er de wens om op de wat langere termijn aansluitend een kleinschalige middelbare school te ontwikkelen en peuteropvang vorm te geven.

Geraldina Metselaar (5)Op dit moment kent de school een kleuterklas en een combinatieklas 1/2 (groep 3/4) .

De Oosterwoldschool Sofia is een B3 school, zij wordt als particuliere school door de overheid erkend (Brinnummer 31HH). Haar leerlingen voldoen aan de leerplicht.

WP 20171206 12 26 49 Pro Resultaat