Een kleinschalige school in de natuur van Almere Oosterwold met oprechte aandacht voor het welzijn en de ontwikkeling van ieder kind.

We bieden onderwijs geworteld in de antroposofie en hedendaagse wetenschappelijke inzichten. Een school waar spelend leren in een natuurlijke omgeving, met hoofd, hart en handen, centraal staat. Een warme, veilige plek voor kinderen om zich te ontwikkelen en waar ze op een passende manier en in een gezond tempo mogen leren opdat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfbepalende en verantwoordelijke volwassenen.

In september 2017 zijn we gestart, als eerste school in Oosterwold. Een gezamenlijk initiatief van ouders en leerkrachten. Sofia is de godin van de wijsheid. Onderwijs gaat voor ons niet alleen over kennis en vaardigheden, maar in eerste plaats over het ontwikkelen van levenswijsheid.

Vrijheid van onderwijs is een belangrijk grondrecht dat behoorlijk onder druk staat in het huidige onderwijssysteem. Oosterwoldschool Sofia is een erkende basisschool zonder overheidsbekostiging. Dit betekent dat er werkelijk vrijheid van onderwijs is, maar ook dat we zelf voor de financiering zorgen. 

Liefde

De allesoverwinnende kracht van het hart, drager van vrede, vreugde en moed.

Wijsheid

(oud Grieks: sophia (σοφια), de kracht van het hartgedragen bewustzijn.

Aarde-verbonden

Ons thuis, dat ons draagt en voedt, zodat we haar niet uitbuiten maar wederzijds voeden.

Ondernemerschap

Kracht en vermogen om initiatieven te ontplooien, om de veranderingen te leven die je de wereld toewenst.

Interesse?

Op dit moment verwerken we veel aanvragen en is er alleen nog plek voor kinderen geboren vóór mei 2014 of ná januari 2023. Voor deze leeftijden ben je welkom op één van onze informatieavonden. In de jaarkalender vind je de data. Zorg dat je vooraf de visie hebt gelezen. Als je na de informatieavond je kind wilt aanmelden vragen we je een biografieformulier over je kind in te vullen, dan kan je kind een dagje mee komen kijken in de klas.

Als ouders en de leerkracht denken dat je kind op zijn plek is nemen we contact op met de leerkracht van de vorige school (indien van toepassing) omdat we graag zeker willen weten dat onze school de juiste plek is.
Hierna kan je kind worden ingeschreven en moet ook het eenmalige inschrijfgeld (€375) betaald worden. Als je kind gestart is op onze school is er binnen een maand een biografie- en evaluatiegesprek tussen de leerkracht en ouders.

Is er op dit moment geen plek voor jouw kind? Schrijf je dan in op de reservelijst. 

Wil je je kind inschrijven?

Op dit moment verwerken we veel aanvragen. We hebben alleen nog ruimte voor kinderen geboren vóór mei 2014 of ná januari 2023, onder voorbehoud van een passende plek. Voor andere leeftijden hebben we wel een reservelijst. Je kunt je daar hieronder voor opgeven: