Visie

In ons onderwijs staan liefde, wijsheid, verbondenheid met de natuur en ondernemerschap centraal, als basis voor een gezonde, vreugdevolle en vreedzame wereld.

Wij willen kinderen een stevige basis geven om een gezond, gelukkig en bewust leven te kunnen leiden, hun eígen leven, wat – vanuit een holistisch perspectief – ook altijd dienstbaar is aan het geheel. Wij willen kinderen niet zozeer klaarstomen voor vervolgonderwijs of voor het kunnen invoegen in het economisch systeem door ze te leren om cognitieve kennis en vaardigheden te reproduceren, maar we willen hen de mogelijkheid geven om zich zo te ontwikkelen dat zij zelf vorm kunnen geven aan hun eigen leven, aan hun diepste drijfveren, in liefdevolle verbinding met de mensen om hen heen en met de aarde.

De antroposofie is een belangrijke inspiratiebron voor ons onderwijs omdat zij veel wijsheid bevat over wat kinderen concreet nodig hebben om zich inderdaad in die richting te kunnen ontwikkelen.

 

Kinderen kunnen van ons leren, en wij van hen.

Mensbeeld

We beschouwen ieder kind als een (in essentie) geestelijk wezen. We willen ieder kind zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden om hier helemaal te kunnen zijn, opdat het zo goed mogelijk zijn eigen leven kan leven. In liefdevolle verbinding met zichzelf, andere mensen, de aarde en de kosmos. Kinderen brengen nieuwe dingen mee uit de kosmische wereld. Zij kunnen van ons leren, en wij zeker ook van hen.

Ontwikkeling

We gaan ervan uit dat ieder kind een uniek individu is en dat er tegelijkertijd in de ontwikkeling van baby tot aan volwassene, algemene menselijke wetmatigheden te ontdekken zijn die helpen bij het vormgeven van het onderwijs. Allereerst wordt het kind meester over zijn eigen lichaam, wat het meest spectaculair zichtbaar wordt in het leren rechtop staan en lopen. Vervolgens verschuift de ontwikkeling meer naar de binnenwereld en de beleving en het echte cognitieve denken volgt pas daarna.

Lees meer over onze visie in ons visiedocument.