Praktische informatie

Contact:
De school is gevestigd aan de Hannah Arendtweg 84 in Almere Oosterwold.
Telefonisch contact via 06-26688577 en e-mail info@oosterwoldschoolsofia.nl

Schooltijden:
Kinderen gedijen bij ritme. Een ritme geeft houvast/herkenning en ruimte en houdt het ademende, speelse midden tussen vormeloosheid enerzijds en een keurslijf anderzijds. Iedere dag, week en jaar op de Oosterwoldschool Sofia hebben hun eigen ritme en kwaliteit.
We werken met een continurooster (8:30 – 14:00 uur) en vier schooldagen per week (vrijdag vrij) voor zowel de kleuters (4-6 jaar) als de schoolkinderen (6-9 jaar, klas 1-2-3)

Een dag ziet er ongeveer als volgt uit
Kleuters: 

8.30 uur             Aankomst, kring, groepsactiviteit 
9.15 uur             Vrij spel en/of aangeboden activiteit
10.00 uur           Fruit voorbereiden en eten, thee
10.45 uur           Buiten spelen/bos
12.15 uur           Brood en zelf bereide soep/salade eten
13.00 uur           Vrij spel
13.40 uur           Opruimen, verhaal, afsluiting 
14.00 uur           Einde
 
Klas 1 en verder: 
8.30 uur Aankomst en opmaat 
8.45 uur Periodeonderwijs en Vertelstof 
10.15 uur Fruit en theepauze 
10.45 uur Buitenspelen & onderhoud moestuin 
11.45 uur Oefenmoment 
12.15 uur Maaltijd voorbereiden, eten en huishoudelijke taken
13.00 uur Vakles 
13.55 uur Opruimen en afsluiting 
14.00 uur Einde

schooltuin oosterwoldschool SofiaEten en drinken
De middagmaaltijd wordt elke dag door de kinderen zelf bereid. Het meel voor het brood is door lokale boeren geproduceerd en de kinderen bakken hun eigen broodje. Uit hun eigen schooltuintje wordt ook veel geoogst en daarnaast nemen de kinderen fruit en rauwkost mee van huis.

Vakantie en feestdagen
Hier vind je de jaarkalender voor het schooljaar 2020/2021. 

pinksterfeest oosterwoldschool SofiaJaarfeesten
De jaarfeesten nemen een belangrijke plek in in ons onderwijs. Ze vormen een mogelijkheid om te verbinden met het ritme van de seizoenen, de culturele stroom waar we instaan en met elkaar. 

Ouderbijdrage
De consequentie van een niet door de overheid bekostigde school zijn, is dat we zelf voor financiering moeten zorgen. Dit doen we met name door ouderbijdragen (schoolgeld). Het schoolgeld bedraagt €350,- per kind per maand. Voor een tweede, derde, enz. kind uit hetzelfde gezin gaan we met elkaar in gesprek over het bedrag.

Bekostigde scholen ontvangen ongeveer het dubbele per kind van de overheid. In die zin is het dus heel minimaal om een school draaiend te kunnen houden en onze leerkrachten fatsoenlijk te kunnen betalen. Onze ervaring is dat wanneer je het echt wilt er bijna altijd wel een manier te verzinnen is het te realiseren. Bij twijfel nodigen we je daarom altijd uit om contact met ons op te nemen, we denken graag met je mee!