Praktische info

Photo 2020 04 22 11 14 42

Kosten

We zijn een school die zorgt voor haar eigen financiering. Dit doen we met name door ouderbijdragen (schoolgeld). Jaarlijks wordt er door de leerkrachten een onderwijsbegroting gemaakt en voorgelegd aan de ouders. Het schoolgeld bedraagt op dit moment €375,- per kind per maand en €275,- per kind per maand voor een volgend kind uit hetzelfde gezin.

Voor veel mensen is dit een relatief hoog bedrag. Toch is onze ervaring dat als je dit echt wilt er altijd een weg is. We denken daarover graag met je mee dus schroom niet om bij twijfel contact op te nemen.

 
PHOTO 2020 06 16 11 37 49 3

Dagritme

Kinderen gedijen bij ritme. Een ritme geeft enerzijds houvast en herkenning en anderzijds ruimte. Iedere dag, week, seizoen en jaar op onze school heeft haar eigen ritme en kwaliteit.

We werken met een continurooster en vier schooldagen per week.

Maandag tot en met donderdag van 8.30 – 14.00 uur 

Een dag ziet er als volgt uit:

Kleuters:

08.30 uur Aankomst, kring, groepsactiviteit
09.15 uur Vrij spel en/of aangeboden activiteit
10.00 uur Fruit klaarmaken en eten, thee
10.45 uur Buiten spelen/bos
12.15 uur Lunch, brood en soep/salade eten
13.00 uur Vrij spel
13.40 uur Opruimen, verhaal, afsluiting
14.00 uur Einde

Vanaf klas 1:

08.30 uur Aankomst
08.35 uur Opmaat met beweging, muziek, raadsels, toneel, spreuk
09.00 uur Periode onderwijs
10.30 uur Fruit eten (soep/salade maken)
10.45 uur Buitenspelen/boswandeling
11:30 uur Oefenmoment
12.15 uur Lunch (brood, soep/salade) & afwas 
13.00 uur Vakles
13.50 uur Opruimen en gezamenlijke afsluiting
14.00 uur Einde

Aanbod vaklessen: Muziek, tekenen, schilderen, handwerken, handvaardigheid, beweging en spel, vreemde talen, boetseren, toneel, tuinieren.

Eten en drinken

De middagmaaltijd wordt elke dag met behulp van de kinderen zelf bereid. Het meel voor het brood is door lokale boeren geproduceerd en daarmee bakken we ons eigen brood. Soep of salade worden gemaakt van de oogst uit de schooltuin of uit de tuin bij TUIN MOES. De kinderen nemen ook fruit en rauwkost vanuit huis mee.

PHOTO 2020 06 16 11 37 49 3

Jaarfeesten

De jaarfeesten hebben een belangrijke plek in ons onderwijs. Ze vormen een mogelijkheid om te verbinden met het ritme van de seizoenen, de culturele stromen waar we ons in bewegen en met elkaar. Ouders zijn hierbij welkom om te helpen en mee te vieren.

Vakanties en feestdagen

Aan het begin van het schooljaar wordt een jaarplanning gedeeld met alle feestdagen, studiedagen en vakanties. 

Download hier de:

De in de schoolgids genoemde bijlagen kun je per e-mail bij ons opvragen: info@oosterwoldschoolsofia.nl.